Nasze wyniki

Google Ads dla e-Commerce (Polska, Niemcy)

620%
ROAS
€17,702
Koszt
€109,725
Zysk
6

Głównym celem naszych działań było zwiększenie wydajności kampanii reklamowych w systemie Google Ads. W ramach współpracy uruchomiliśmy kampanie zakupowe oraz dynamiczne kampanie w wyszukiwarce, a także zastosowaliśmy remarketing dynamiczny.

 

W systemie zaimplementowano śledzenie transakcji oraz opracowano automatyczne, ręcznie pisane skrypty, które pozwoliły na uzyskanie dobrych wyników w kampaniach reklamowych.

Budżet wydany na kampanię wyniósł 17 702 euro, podczas gdy przychód z reklamy był sześciokrotnie większy (109 725 euro), dając ROAS (return on ad spend), określający skuteczność kampanii na poziomie 620%.

 

Cel został osiągnięty.

Inne